Foto

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası

"Kamera ansamblı"

“Kamera” ansamblı Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının nəzdində 2012 - ci ildən fəaliyyət göstərir. Ansambl klassik simli alətlərdən ibarətdir. Şəhərimizin müxtəlif musiqi məktəblərinin şagirdləri burada böyük həvəslə məşğul olurlar. İl ərzində filarmoniyamızın hesabat konsertlərində ansambl milli və dünya bəstəkarlarının əsərlərini müvəffəqiyyətlə çıxış ediblər. Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasında uşaqların aktiv fəaliyyət göstərməsi gələcək nəslimizin musiqi dünya görüşünün geniş inkişafına böyük əhəmiyyət göstərir.
“Kamera” ansamblının bədii rəhbəri Cavadova Nigar.

FOTO QALERİYA