Foto

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası

Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü

Uşaqların Beynəlxalq Müdafİəsİ Günü (International Children's Day) - 1 İyun 1950-cİ İldə BMT - nİn Baş Assambleyası tərəfİndən qeyd olunması qərara alınıb.

SON xəbərlər

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası 2016-cı il iyun ayının 1-də saat 19:00-da Uşaqların Müdafiəsi Günü ilə bağlı olaraq Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində konsert proqramı ilə çıxış etdi. Bu həm də Azərbaycan Dövlət....

Gələcək tədbİrlər

Yanvarın 30 - i Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Uşaq - Gənclər Xalq Çalğı Alətlərİ Orkestrının Konsertini Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyası....