Foto

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyası

Kollektİv

Musiqili Uşaq teatrı

Filarmoniyanın nəzdində 2013-cü ildən bəri Uşaq teatr studiyası fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində bir çox nağıl tamaşalar uşaqların ifasında təqdim olunmuşdur. Bunlardan "Cırtdanın nağılı", "Bremen musiqiçiləri", "Yeni il səyahəti", "Nağıllar aləmində" tamaşalarını qeyd etmək olar. Teatr studiyası uşaqların dünya görüşünün inkişafına ......

Rəqs Ansamblı

"Rəqs ansamblı" 1991-ci ildə Dövlət Uşaq Filarmoniyasında təşkil olunub. Hal-hazırda kollektivde 4 yaşından 16 yaşınadək 250-dən çox uşaq məşğul olur. Xoreoqrafik rəqslər müxtəlifliyi ilə bir-birindən fərqlənir. Milli rəqslərə məxsus kolorit ilə həmçinin dünya xalqlarının rəqsləri ilə qrupda prfofesinaol müəllimlər komandası fealiyyət gostırir ......

Bacarıqlı Əllər Rəsm Kollektivi

Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının nəzdində “Bacarıqlı Əllər” adlı rəsm dərnəyi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının nəzdində gənc rəssamlar sənətin incəlikləri ilə tanış olurlar. Uşaqlar rəssamlıqla bir növ istirahət kimi baxırlar. Yəni yaradıcılıq meylleri artır, təbiətlə ünsiyyətdə olur, virtual həyatdan ayrılıb reallığa qayıdırlar ....

Şəms Uşaq Xoru

Dövlət Uşaq Filarmoniyasının "Şəms" uşaq xoru 2012-ci ildən bu müəssisədə fəaliyyət göstərir. Bu kollektivə 4-10 yaşarası uşaqlar qəbul olunur. Hal-hazırda repertuara azərbaycan, rus, alman və ingilis dillərində mahnılar daxildir. Bundan əlavə, burada uşaqlar səhnə mədəniyyəti qaydalarını öyrənir, vokal imkanlarını genişləndirir, həmçinin tələffüz aparatlarını inkişaf etdirirlər. Onuda qeyd edək ki, xorda ifa etmək ....

"Sədəf" Xalq Çalqı Alətləri ansamblı

Dövlət Uşaq Filarmoniyasının "Şəms" uşaq xoru 2012-ci ildən bu müəssisədə fəaliyyət göstərir. Bu kollektivə 4-10 yaşarası uşaqlar qəbul olunur. Hal-hazırda repertuara azərbaycan, rus, alman və ingilis dillərində mahnılar daxildir. Bundan əlavə, burada uşaqlar səhnə mədəniyyəti qaydalarını öyrənir, vokal imkanlarını genişləndirir, həmçinin tələffüz aparatlarını inkişaf etdirirlər. Onuda qeyd edək ki, xorda ifa etmək ....

"Kamera ansamblı"

“Kamera” ansamblı Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının nəzdində 2012 - ci ildən fəaliyyət göstərir. Ansambl klassik simli alətlərdən ibarətdir. Şəhərimizin müxtəlif musiqi məktəblərinin şagirdləri burada böyük həvəslə məşğul olurlar. İl ərzində filarmoniyamızın hesabat konsertlərində ansambl milli və dünya bəstəkarlarının əsərlərini müvəffəqiyyətlə çıxış ediblər. Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasında uşaqların aktiv ....